Inwazyjne i nieinwazyjne badania prenatalne

Badanie prenatalne to nic innego, jak dokładniejsze USG. Badanie takie przeprowadza się w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego, w celu wykrycia chorób wrodzonych i genetycznych, takich jak na przykład zespół Downa, wada cewy nerwowej, nieprawidłowość chromosomów.

Po co przeprowadza się badania prenatalne?

Badania takie przeprowadza się w celu kontroli stanu płodu oraz przebiegu ciąży. Jeśli zostanie wykryta jakaś nieprawidłowość, lekarz prowadzący podejmie ewentualne leczenie. W dzisiejszych czasach wykrycie niektórych nieprawidłowości pozwala na przeprowadzenie operacji na płodzi jeszcze w trakcie trwania ciąży. Jeśli jest to niemożliwe, łatwiej zaraz po porodzie zlecić pewne zabiegi, wiedząc wcześniej, że będą one konieczne.

Istnieją dwa rodzaje badań prenatalnych – inwazyjne i nieinwazyjne.

Badania prenatalne nieinwazyjne.

  1. Położnicze badanie ultrasonograficzne – polegające na wykonaniu badań USG w czasie ciąży, w trakcie którego fale dźwiękowe używane są do tworzenia w czasie rzeczywistym obrazów rozwijającego się płodu w macicy matki. W trakcie drugiego i trzeciego trymestru można już uwidocznić wszystkie ważne dla życia narządy. W trakcie takiego badania sprawdzana jest także lokalizacja i dojrzałość łożyska.
  2. USG genetyczne – jest to badanie genetyczne, które pozwala wykryć ryzyko wystąpienia wad chromosomów takich jak np. zespół Downa, Edwardsa czy Turnera oraz wad rozwojowych – na przykład cewy nerwowej lub rozszczepu podniebienia.
  3. Test PAPP-A – badanie to określa statystyczne ryzyko wystąpienia u płodu trisomii chromosomów, czyli zespołu Patau, zespołu Downa i zespołu Edwardsa.
  4. Test NIFTY – jest to badanie przesiewowe ukierunkowane na badanie zaburzeń genetycznych u płodu. Badanie polega na pobraniu krwi matki (wykonuje się to między 10 a 24 tygodniem ciąży. W krwi matki znajduje się materiał genetyczny dziecka. DNA dziecka zostaje poddane szczegółowej analizie. W badaniu tym mżna wykryć, czy dziecko jest w ryzyku występowania zespołu Downa, Edwardsa i Patau.

Badania prenatalne inwazyjne.

  1. Amniopunkcja – jest jednym z najpopularniejszych rodzajów badań inwazyjnych. Jest wykonane w warunkach aseptycznych oraz pod kontrolą USG. Polega ono na nakłuciu pęcherza płodowego i pobraniu płynu owodniowego.
  2. Biopsja komórki – Badanie to przeprowadza się między 11 a 14 tygodniem ciąży. Jest ono bardziej ryzykowne niż amniopunkcja. Polega ono na pobraniu wycieku kosmówki płodu przez szyjkę macicy za pomocą cewnika, lub przez powłoki brzuszne za pomocą igły. Dzięki temu badaniu można wykryć takie wady jak zanik mięśni, wady chromosomalne lub niedokrwistość sierpowatą.
  3. Kordocenteza – polega na pobraniu próbki krwi poprzez nakłucie sznura pępowinowego płodu. Zabieg ten wykonuje się przy jednoczesnej kontroli USG.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj